Аналіз використання сучасних інформаційних технологій в управлінських процесах в організації (на прикладі митного брокера ТОВ "АГРОС-КНК" м. Хмельницький)

дипломная работа

1.3 Інформаційні технології в роботі митного брокера

На сьогодні застосування інформаційних технологій в роботі митного брокера обмежується існуванням окремої мережевої ЄАІС ДМСУ та окремих інформаційних АІС(мереж) митних брокерів, інтерфейсний звязок між якими підтримується на основі передачі на автономних носіях електронних копій підготовлених митним брокером на папері митних документів.

Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби (далі - ЄАІС ДМСУ) - це багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження митної справи в України й являє собою сукупність кількох взаємоповязаних систем, зокрема, автоматизованої інформаційної системи "Центр", автоматизованої системи митного оформлення, інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронна пошта" та інших систем, підсистем, комплексів задач, програмно-інформаційних комплексів, які проектуються, розробляються та впроваджуються у процесі модернізації та розвитку ЄАІС Держмитслужби.

ЄАІС Держмитслужби забезпечує збирання, оброблення, створення, накопичення, аналіз, передавання та зберігання інформації у сфері митної справи шляхом обєднання відповідних інформаційних ресурсів митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, а також інформаційних ресурсів центральних органів виконавчої влади, інформаційних ресурсів інших недержавних установ (організацій, підприємств) - субєктів зовнішньоекономічної діяльності, митних та правоохоронних органів інших країн з метою автоматизації основних процесів діяльності митних органів, підвищення ефективності митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, а також контролю за переміщенням вантажів, що перебувають під митним контролем, як через митний кордон України, так і в її межах.

"Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Державної митної служби України" (ЕАІС ДМСУ) [7] розроблене у 2010 році відповідно до Митного кодексу України , Законів України "Про інформацію", "Про Національну програму інформатизації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про телекомунікації", "Про електронні документи та електронний документообіг", Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, визначає створені та впроваженні на дійсний час структуру, порядок функціонування Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України, її складові та призначення.

Держмитслужба є власником ЄАІС Держмитслужби та інформації, яка створена Держмитслужбою. Держмитслужба є розпорядником інформації, яка отримана від інших державних органів та недержавних установ (організацій, підприємств), які є власниками цієї інформації.

Користувачами ЄАІС Держмитслужби є посадові особи структурних підрозділів Держмитслужби, митних органів, спеціалізованих митних установ, організацій, інших державних та недержавних органів, яким у встановленому законодавством порядку надані відповідні права доступу до інформації в цій системі.

Доступ до інформаційних ресурсів ЄАІС Держмитслужби надається користувачам інших державних та недержавних органів, установ та організацій на підставі укладених відповідних угод (спільних наказів) про інформаційний обмін (інформаційну взаємодію) між Держмитслужбою та відповідним державним або недержавним органом.

ЄАІС Держмитслужби створена та розвивається з метою забезпечення реалізації державної політики у митній справі.

Основними завданнями ЄАІС Держмитслужби є:

- автоматизація основних процесів діяльності митних органів під час виконання завдань та функцій, покладених на них законодавством України, з метою підвищення її ефективності;

- забезпечення формування даних митної статистики та підвищення її достовірності;

- забезпечення повноти нарахування та стягнення митних платежів у Державний бюджет, взаємодія з Держказначейством та НБУ;

- зменшення часу на митне оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та витрат, які несуть митні органи під час здійснення митного контролю та митного оформлення;

- забезпечення резервного копіювання та зберігання інформаційних ресурсів та митної електронної інформації;

- підвищення оперативності вирішення митними органами завдань, покладених на них законодавством України, зменшення часових та фінансових витрат на інформаційно-пошукові, розрахункові та аналітичні роботи, формування належної звітності з фінансових операцій митних органів (контроль нарахування та стягнення митних платежів);

- забезпечення інформаційної взаємодії з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та недержавними установами (організаціями, підприємствами) - субєктами зовнішньоекономічної діяльності, митними та правоохоронними органами інших країн.

На рівні митного декларанта (митного брокера) на сьогодні застосовуються комерційні програмні продукти та інформаційні Інтернет-сервери для внутрішнього ведення документації ЗЕД та митного оформлення, одним з яких є комплекс програмних продуктів MD Office [45] (Додаток А):

1. QD Professional - це інструмент для ведення ефективної зовнішньоекономічної діяльності:

- висока швидкість і бездоганна якість заповнення вантажних митних декларацій;

- надбудова алгоритмів розрахунку митних платежів;

- повна база нормативних актів і документів, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність.

Повна нормативна база, заповнення вантажної митної декларації (ВМД), мита й режимів, товарна номенклатура ЗЕД, алфавітно-предметний покажчик товарів, попередній розрахунок угод - перелік підсистем QD Professional.

Основні можливості програми QD Professional:

- Одержання повної довідки по товарах, залежно від мети їхнього переміщення через кордон (ставки мит і акцизів, дозвільні документи, попередження й застереження, попередній розрахунок платежів по заданих параметрах і ін.);

- Висока швидкість, зручність і простота при заповненні вантажних митних декларацій;

- Автоматичний розрахунок платежів і повний контроль при заповненні вантажних митних декларацій;

- Оперативне одержання інформаційно-довідкових і аналітичних матеріалів для мінімізації ризиків при експортно-імпортних операціях;

- Автоматичне формування звітів і додаткових документів для митного оформлення ( довідка-розрахунок митної вартості, аркуш про впакування, акт про проведення митного огляду, реєстр документів і ін.);

- Одержання наочної й повної інформації про пункти пропуску через державний кордон (розташування на карті України, категорія пункту пропуску, вид транспорту, обмеження в пропуску товарів, укомплектованість контрольними службами та ін.);

- Постійно поповнювана база законодавчих і нормативно-правових актів, конвенцій і міжнародних угод, а також рекомендацій з питань здійснення ЗЕД.

Інформаційний блок програми QD Professional містить у собі близько 10000 законодавчих і нормативно-правових актів, Конвенцій і міжнародних угод з питань здійснення ЗЕД. Інтегрований митний тариф, побудований на принципі взаємозвязку коду товару по УКТ ЗЕД з адміністративними й економічними методами регулювання ЗЕД, дозволяє одержати детальну інформацію для митного оформлення будь-якого товару, з урахуванням мети його переміщення через митний кордон України. Це практично готове рішення, що містить у собі дані про ставки мита, акцизного збору, законодавчо встановлених пільгах при митному оформленні, необхідних дозвільних документах, а також висновок різноманітних попереджень для мінімізації ризиків при здійсненні різних операцій з товарами.

2. Програма AutoDoc™ (заповнювач бланків).

AutoDoc™ дає можливість:

- автоматизовано заповнювати митні транспортні документи;

- змінювати форми документів;

- створювати й підключати нові типи бланків;

- заповнювати документи по шаблону;

- обмінюватися даними із програмою митного декларування QDProтм.

Програма AutoDocтм розроблена НТФ "Інтес" для автоматизації процесу заповнення стандартних документів на стандартних бланках або маючих стандартний вигляд. До таких документів можуть відноситись, наприклад, провізні відомості (форма МД-5), декларації (форма МД-7), накладні малої швидкості ( з-д накладні), авіа накладні й т.п.

3. PCenter™ (програма "Швидка бухгалтерія") автоматизує виписку рахунків, накладних, облік продажів і т.п.

PCenter™ дозволяє створювати й роздруковувати:

- платіжні доручення;

- рахунки-фактури;

- видаткові й податкові накладні;

- книгу обліку продажів;

- звіти по реалізації продукції;

- прайс-аркуші й пр.

Програма PCenter2 розроблена НТФ "Інтес" для ведення на компютері найпростіших бухгалтерських операцій: виписки рахунків, накладних, обліку продажів і т.п. Програма працює під керуванням операційної системи Windows-98 або NT, вимагає процесора не нижче 486, оперативної памяті не менш 8 мегабайт і 2-3 мегабайти дискового простору. Настроювання параметрів програми, а також доступ до сервісних функцій здійснюється через основне меню - елемент "Система". Основними є функції програми, що забезпечують доступ до даних системи, включаючи додавання, зміну й видалення інформації, а також дозволяють підготувати й роздрукувати на принтері деякі види звітів.

4. Програма TSW Reports "Облік товарів на складі СВХ (ТЛС)" призначена обліку руху товарів на складах СВХ і ТЛС

Програма накопичує систематизує й зберігає інформацію про рух товарів на складах у наступних режимах:

- Поточний стан складу;

- Надходження товарів на склад;

- Випуск товару зі складу;

Програма дозволяє створювати наступні види звітної документації:

- Рух товарів на складі тимчасового зберігання;

- Товари, які зберігаються на складі СВХ (ТЛС);

- Акт розміщення товарів на складі й.т.д;

TSW Reports може використовуватися як для ведення обліку на складах тимчасового зберігання так і для митних ліцензійних складів.

Програма підтримує обмін даними в наступних форматах:

- Електронної копії для митних органів за кожний день (формат imfx).

- Збереження звітів у форматі Microsoft Excel.

Програма має бази довідкової інформації:

- Клієнти складу;

- Класифікатор вантажних відділів;

- Класифікатор документів;

- Класифікатор одиниць виміру;

- Класифікатор одиниць зберігання;

- Класифікатор валют;

- Класифікатор країн світу й територій;

- Класифікатор ТНЗЕД

Делись добром ;)