Аналіз організації зовнішнього комунікаційного процесу на Дніпропетровській митниці

курсовая работа

Вступ

Комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи управлінську. Вона являє собою нову форму політичної, наукової, організаційної і технічної сили в суспільстві, за допомогою якої організація включається у зовнішнє середовище, здійснюється обмін думками або інформацією для забезпечення взаєморозуміння.

  • В умовах інформатизації всіх сфер соціального існування, спричиненої розвитком науки і техніки, цілком зрозумілим є той факт, що звязки в суспільстві (інформаційно-технічні, інформаційно-особистісні та ін.) теж еволюціонували. Лише за декілька останніх десятиріч цивілізаційні умови змусили людство звернути увагу на еволюцію комунікацій. Слід зазначити, що комунікації були наявні у всі часи, комунікаційний процес, як процес обміну інформацією відбувався у всі епохи, але на сучасному етапі розвитку людства проблема визначення комунікацій є і залишається однією із пріоритетних проблем в сучасному світі.
  • Революційні зміни в області комунікативних технологій роблять значний вплив не тільки на економічний, науково-технічний і культурний розвиток суспільства, а й на зміну світогляду людей, поведінкові аспекти їх життєдіяльності, державний устрій і функціонування державного механізму.
  • Ця курсова робота присвячена комунікаціям - тому, в чому кожен бере участь щодня. Майже неможливо переоцінити важливість комунікацій в управлінні. Чи не все, що роблять керівники, що б полегшити досягнення організацією її цілей, вимагає ефективного обміну інформацією. Якщо люди не зможуть обмінюватися інформацією, тоді вони не зуміють працювати разом, формулювати цілі й досягати їх. Однак, як зясується далі, комунікації - це складний процес, що складається з взаємозалежних кроків.
  • Мета даної курсової - ознайомитися з природою і складностями комунікацій, особливий акцент, роблячи на комунікації митних органів, а також на те, що необхідно вжити для більш ефективної взаємодії Дніпропетровської митниці з представниками бізнес спільноти, учасниками ЗЕД, представниками широкої громадськості та ЗМІ.
  • Основними завданнями даної курсової роботи є, перш за все о
  • Делись добром ;)